Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wort aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Deze kunt u doorgeven aan HEVAMI oppervlakte techniek via het e-mailadres wat u vindt bij onze contactgegevens.

HEVAMI oppervlaktetechiek alsmede alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor envetuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijden niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de website van derden.